Stadsnät

Blixtsnabbt internet, billig telefoni och marknadens bästa TV-utbud är några av fördelarna med stadsnätet.

Vi bygger nätet

Degerfors Stadsnät är en lokal aktör som är en del av Degerfors Energi. Vi bygger ut det lokala fibernätet i båda tätorten och på landsbygden.
Man kan på ett förenklat sätt säga att vår arbetsuppgift är att gräva fram till din fastighet, lägga ner fiberkabeln och installera utrustning invändigt och utvändigt. Sedan är Stadsnäts arbete avklarat, vi arbetar inte med det aktiva nätet.
Då undrar du säkert vem som är ansvarig för driften i nätet som du ska använda.

Zitius ansvarar för den dagliga driften av nätet

Zitius som är kommunikationsoperatör i nätet har ansvaret för den dagliga driften i nätet. Till skillnad från Degerfors Stadsnät så har Zitius möjlighet att se det aktiva nätet och tillsammans med tjänsteleverantörerna åtgärda felanmälningar. Deras tjänster och priser hittar du på Z-market. Zitius arbetar dessutom med att utveckla tjänsteutbudet och kvalitetssäkra nätet via fortlöpande kontakt med nya och befintliga tjänsteleverantörer.

Ett öppet nät med en kommunikationsoperatör

Ett öppet nät innebär att du som kund har flera tjänsteleverantörer att välja på. Det råder fri konkurrens på lika villkor som gynnar dig, priserna pressas samtidigt som produktutvecklingen är kontinuerlig. I ett operatörsneutralt nät är det inte en tjänsteleverantör som har ensamrätt på att leverera sina tjänster i nätet. Du som kund har möjlighet att välja tjänst och tjänsteleverantör efter eget behov, det tycker vi är viktigt.

Vilka leverantörer och tjänster i som finns i nätet hittar du på www.z-market.se. Där kan du även jämföra priser och hitta vilka villkor som gäller för de olika tjänsterna.

Felanmälningar görs alltid till den tjänsteleverantör som levererar din tjänst.