Ändra säkringsstorlek

Om du ska byta säkringsstorlek behöver du kontakta en behörig elinstallatör som utför jobbet åt dig. När det är klart anmäler elinstallatören detta till oss och vi justerar det i våra system så att du debiteras rätt avgift. 

Visste du att du kan spara pengar och proppar som går i onödan med rätt huvudsäkring?

Nedan kan du se vilken säkring som passar ungefärligt för din elanvändning. Det du bör tänka på är att ett hushåll som t.ex. har elpatron, många element, bastu eller andra stora apparater kräver en större storlek på säkringen.

16A Energiförbrukning 0-20 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag max 11 kW.
20A Energiförbrukning 20 000-25 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag max 14 kW.
25A Energiförbrukning 25 000-30 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag max 17 kW.

Sänka säkringen

Tror du att du klarar dig med en lägre huvudsäkring än din nuvarande så kan du prova den lägre säkringen under en period då du har ett stort effektuttag. Testa gärna under den kallaste perioden på året. Du kan alltid prova med en mindre säkring utan att byta passdel. Passdelen bestämmer vilken största säkringsstorlek du kan använda och får betala för. Det är bara en behörig elektriker som får byta passdel. Om säkringen håller så vet du att du skulle kunna klara dig med en lägre huvudsäkring. Vill du byta säkring måste du anlita en behörig elektriker som byter ut passdelen. Elektrikern ska alltid anmäla till oss när ändringen är utförd.

Höja säkringen

Om du istället behöver höja säkringen måste du kontakta en behörig elektriker. Då får aldrig sätta i en större säkring på egen hand. Om du exempelvis ska höja från 25A till 35A måste elektrikern först skicka in en så kallad föranmälan för att få ett medgivande från oss.

Mätarsäkringsbyte

Byte av mätarsäkring kan ske i enbostadshus. Arbetet måste utföras av en behörig elektriker och ska anmälas till oss. Blanketten hittar du här. Byte av säkring får endast ske en gång under en tolvmånadersperiod.