Solel

Solen är en underutnyttjad energikälla. Varje år får solen 10 000 gånger mer solenergi än vad hela mänskligheten förbrukar av fossila bränslen. Av solen kan man både producera solvärme genom en solfångare och solel med hjälp av solceller sammansatta i solpaneler.

Hur blir jag solelsproducent?

  1. Välj en leverantör som kan hjälpa dig att kostnadsberäkna, dimensionera och installera din anläggning.
  2. Leverantören lämnar in en föranmälan om installation till oss på Degerfors Energi. Föranmälan finner du här.
  3. När leverantören är klar med sitt arbete så skickar hen in en färdiganmälan till oss. Sedan kommer vi hem till dig och monterar den extra mätare som behövs för din produktion. Färdiganmälan finner du och din leverantör här.
  4. Det är viktigt att du har ett elhandelsavtal där du får betalt för det överskott du tillför nätet under årets ljusa perioder.
  5. När du har fått din nya mätare installerad och anläggningen är helt klar så skickar vi ett meddelande till den aktör du har på din förbrukningsanläggning, den aktören har mottagningsplikt. Däremot kan du som kund alltid förhandla ditt pris efter att aktören har mottagit meddelandet från oss. När allt är klart så meddelar vi dig det per brev.

Från att vi får in Färdiganmälan på anläggningen under punkt 3 till att vi meddelar dig per brev under punkt 5 tar det normalt upp till 30 dagar. Under semesterperioder kan denna tid variera ytterligare.

Vi har solceller på vårt tak på Degerfors Energi

Gå in på länken till Sunnyportal här och följ vår egen produktion.