Solel

Solen är en underutnyttjad energikälla. Varje år får solen 10 000 gånger mer solenergi än vad hela mänskligheten förbrukar av fossila bränslen. Av solen kan man både producera solvärme genom en solfångare och solel med hjälp av solceller sammansatta i solpaneler.

Hur blir jag solelsproducent?

  1. Välj en leverantör som kan hjälpa dig att kostnadsberäkna, dimensionera och installera din anläggning.
  2. Leverantören lämnar in en föranmälan om installation till oss på Degerfors Energi. Föranmälan finner du här.
  3. Det är viktigt att du har ett elhandelsavtal där du får betalt för det överskott du tillför nätet under årets ljusa perioder.
  4. När leverantörens arbete är klart får vi in en färdiganmälan och då kommer vi hem till dig och monterar den extra mätare som behövs för din produktion. Från att vi får in färdiganmälan tills din mätare är på plats så tar det cirka 30 dagar. Färdiganmälan finner du och din leverantör här.
  5. När du har fått din nya mätare installerad så ser vi till att alla aktörer på marknaden får rätt information om din anläggning. När allt är klart så meddelar vi dig det per brev.

Vi har solceller på vårt tak på Degerfors Energi

Gå in på länken till Sunnyportal här och följ vår egen produktion.