Idé och Vision

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att inom respektive affärsområde sträva efter att tillgodose kommuninvånarens efterfrågan på el, fjärrvärme, IT-kommunikation och därtill hörande tjänster

Vision

Degerfors Energi ska bli ett rakt igenom klimatneutralt energibolag och vara drivande i Degerfors kommuns klimatomställning.