Styrelse

Nedan finner du namnen på dem som är med i Degerfors Energis styrelse.

Ordinarie Ledamöter

 • Lars-Erik Karlsson (ordförande)
 • Leif Spånbo (vice ordförande)
 • Roland Halvarsson
 • Patrik Renberg
 • Leif Grönberg

Suppleanter

 • Kim Bäckström
 • Caisa Johansson
 • Pierre Barsoma
 • Morgan Bråtner
 • Jannica Jonsson

Revisorer

 • Hans Olsson (auktoriserad revisor)
 • Annika Blomgren (lekmannarevisor)
 • Björn Nordenhaag (lekmannarevisor)

Suppleant

 • Peter Söderman (auktoriserad revisor)