Styrelsen

styrelsen

Här har vi vår styrelse. Leif Grönberg saknas på bilden. 

Ordinarie ledamöter  

 • Kim Bäckström (ordförande)
 • Roland Halvarsson (vice ordförande)
 • Leif Grönberg
 • Patrik Renberg
 • Stig Hallstensson 
 • Peter Lilja (VD)

Suppleanter

 • Lenny Karlsson
 • Selim Kramle
 • Tuula Bäckman
 • Marianne Högberg
 • Lars-Erik Karlsson
 • Ulf Jonsson

Revisorer

Ordinarie

 • Hans Olsson (auktoriserad revisor)
 • Annika Blomgren (lekmannarevisor)
 • Barbro Vindahl (lekmannarevisor)

Suppleant

 • Peter Söderman (auktoriserad revisor)