Anslut dig fjärrvärme

Pris på fjärrvärmeanslutning

Vår utbyggnad sker via så kallad förtätning. Det innebär att vi bygger ut till fastigheter som inte är anslutna till fjärrvärmenätet, men som ligger i områden där det finns fjärrvärme i närheten. Om du är osäker på om din fastighet ligger i ett sådant område kan du titta på vår hemsida under Här finns fjärrvärme.

Priset på en fjärrvärmeanslutning 65 000 kronor inklusive moms. (Priset kan variera något beroende på om anslutningen skulle kräva någon extra grävning.) Anslutningen är berättigad till rotavdrag som uppskattas till cirka 9 000 kronor. I anslutningen ingår förläggning av servisledning (max 15 meter), utvändigt fasadskåp med avstängningsventiler, installation av fjärrvärmecentral inklusive cirkulationspump och expansionskärl. Bortkoppling av befintlig värmepanna ingår samt sammankoppling till de befintliga värme- och vattenledningarna i fastigheten. Elinstallationen till befintliga system samt isolering av nya rörledningar ingår också.

När allt är klart sker en slutbesiktning och en funktionsgenomgång. Om det finns behov av stadsnät kan en samförläggning med Degerfors stadsnät göras. Om du har funderingar på pris eller installation så kan du kontakta Fredrik Dagerbäck på 073-920 85 08.

Intresseanmälan

Gör din intresseanmälan nedan eller ring till oss på: 0586-485 32.

Vi bygger mest förtätningar, det innebär att vi bygger till fastigheter där det finns fjärrvärme i området. För att se om du bor i ett sådant område så kan du titta på vår fjärrvärmekarta.

Gör din intresseanmälan nedan:

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.