Vi satsar på fossilfritt

Sammanställningen av våra miljövärden visar att vår fjärrvärmeproduktion kom från förnyelsebara källor. Det är endast vid testkörningar som vi använder en liten del olja. (Det är mindre än en promille av vår produktion.)

Minskar behovet av fossila bränslen

Vi har sedan länge arbetat aktivt med att minska behovet av fossila bränslen och det har gett resultat. Detta gagnar inte bara fjärrvärmekunderna utan alla invånare i Degerfors som får en bättre miljö med mindre föroreningar.

Genom uppförandet av det nya fjärrvärmeverket började rester från vår lokala skogsindustri (grenar, toppar och rötter, så kallad grot) användas som bränsle. Bränsletransporterna minskades också eftersom groten hämtas lokalt. Detta har medfört en så gott som fossilfri produktion samt att driftkostnaden har gått ner.

Video om hur fjärr- och kraftvärme görs av rester från skogsindustrin