Våra laddstationer

Funny environmentally friendly car isolated on white. Go Green- concept image.

Degerfors laddstationer
I dagsläget kan man ladda sin elbild vid tre publika laddstationer i Degerfors. Vi har en snabbladdare som finns placerad vid Torgkällaren och två destinationsladdare, en vid tågstationen och den andra vid vårt kontor på Gjuterigatan. I vår invigs ytterligare en laddstation med en destinationsladdare. Den fjärde stationen placeras vid Nämndhuset. 

Tillsammans bygger vi ett hållbart samhälle 
Vi på Degerfors Energi vill gynna omställningen från fossila bränslen till elektrifierat. Transporter står för en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Omställningen från fossildriven bil till elbil är därför en viktig insats för miljön. Vi vill göra det lättare för dig att köra klimatsmart. Därför erbjuder vi publik elbilsladdning så att du alltid har möjlighet att ladda din bil, antingen som ett komplement till hemmaladdningen eller om du behöver fylla på räckvidden längs vägen. En elbil ger nollutsläpp i närmiljön, vilket är oerhört viktigt för att få bättre luftkvalitet och förbättrad hälsa. Den samlade klimatpåverkan per körd kilometer kommer från produktionen av elen som bilen laddats med. På våra laddstationer laddar du alltid bilen med förnybar, hållbar el och CO2-utsläppen är lika med noll. Därmed minimerar du helt din påverkan på miljön när du kör.

Så här enkelt laddar du 
Våra laddstationer har satts upp i samarbete med CLEVER och ingår i deras övriga publika laddnätverk som är störst i Sverige. Laddstationerna passar alla laddbara bilar på marknaden. För att kunna ladda behöver du ett laddkort från CLEVER som erbjuder olika abonnemang beroende på vilket laddbehov du har. Laddkortet fungerar i hela CLEVERs publika laddnätverk. Kostnaden för att ladda är från 2,50 kr/ kWh - 5 kr/ kWh beroende på vilket abonnemang du väljer. Beställ ditt laddkort i CLEVERs webbshop eller köp på ICA Kronhallen här i Degerfors. Du behöver även en typ-2 kabel för att kunna ladda på destinationsladdarna.

Du har tillgång till laddhjälp av CLEVERs kundservice dygnet runt, hela veckan på telefon +46 77 44 33 900.

  • Läs mer om CLEVERs laddabonnemang här 
  • Beställ laddkort här
  • Läs mer om CLEVERs publika laddnätverk här

Om CLEVER
CLEVER är en av Sveriges ledande laddoperatörer för elbilar och gör det lätt att köra elbil genom att erbjuda laddlösningar för privatpersoner, företag, fastighet och offentlig sektor samt laddning längs vägen. CLEVERs laddstationer fungerar för alla laddbara bilar på marknaden. CLEVER har Sveriges största publika nätverk av laddstationer och finns även i Danmark och Tyskland.

Läs mer om CLEVER här