Kontrollrum

Driftinformation

Här ser du våra planerade avbrott samt pågående avbrott. Vill du göra en felanmälan? Gå in här för att se vart du ska vända dig. Stadsnätskunder kan följa Zitius driftinfo här. 

Planerade avbrott

Vi har inga planerade avbrott.

Oplanerade avbrott

Vi har inga oplanerade avbrott.

Historik

Reparationsarbete fjärrvärmeverksamheten 2022-08-26

Degerfors Energi kommer att genomföra ett reparationsarbete i vår fjärrvärmeverksamhet idag 26/8. Det avser Kanadagatan, Templargatan och Mor Marias Gata. Arbetet pågår mellan 8.00-12.00 och under den tiden finns inte tillgång till varmvatten.

Avgrävd ledning Lervik 2022-08-24

En ledning har grävts av vid Lervik.

Reparationsarbete har genomförts och elen är nu tillbaka hos kund.

Driftstörningar vecka 26 2022

Efter fredagens strömavbrott på Kosia kommer vi behöva utföra en del reparationsarbeten.

Detta kommer innebära att några ytterligare kortare avbrott kommer att ske under vecka 26 vid omkopplingar i nätet.  

Boende vid Sjöändan kommer ett få ett något längre avbrott för reparationsarbetet. Detta kommer att annonseras er med dag och tid för arbetet.

Driftstörning fjärrvärme 27 december 2021 11:00

Vi har en del störningar på fjärrvärmenätet och felsökning pågår. Drabbade områden är Bossåsen och Strömtorp.

2021-12-28 Felet åtgärdat.

Driftstörning fjärrvärme 15 januari 2021 08:00-12:00

Läckage på fjärrvärmenätet vid Bruksmässen i Degerfors. Läckan är nu lagad för tillfället.

Driftstörning elnät 2 juli 2020 22:30-23:30

Strömavbrott i hela Degerfors på grund av fel från inkommande nät.