Kontrollrum

Driftinformation

Här ser du våra planerade avbrott samt pågående avbrott. Vill du göra en felanmälan? Gå in här för att se vart du ska vända dig. Stadsnätskunder kan följa Zitius driftinfo här. 

Planerade avbrott

Vi har inga planerade avbrott.

Oplanerade avbrott

Vi har inga oplanerade avbrott.

Historik

Driftstörning fjärrvärme 27 december 2021 11:00

Vi har en del störningar på fjärrvärmenätet och felsökning pågår. Drabbade områden är Bossåsen och Strömtorp.

2021-12-28 Felet åtgärdat.

Driftstörning fjärrvärme 15 januari 2021 08:00-12:00

Läckage på fjärrvärmenätet vid Bruksmässen i Degerfors. Läckan är nu lagad för tillfället.

Driftstörning elnät 2 juli 2020 22:30-23:30

Strömavbrott i hela Degerfors på grund av fel från inkommande nät.