Driftinformation

Här ser du våra planerade avbrott samt pågående avbrott. 

Planerade avbrott

Vi har inga planerade avbrott. 

Oplanerade avbrott

Vi har inga oplanerade avbrott.