Elnät

Vi ser till att elen transporteras tryggt och säkert till alla fastigheter i Degerfors nätområde. Elnätet är en infrastruktur som är minst lika viktig som vägnätet eftersom ett icke fungerande elnät resulterar i strömavbrott med en oerhört stor påverkan på samhället.

Vi arbetar för att våra kunder ska ha en trygg tillgång till el varje sekund året om. Därför investerar vi stort i vårt elnät och arbetar kontinuerligt med insatser som ökar tillgängligheten ytterligare.

Du som bor i vårt nätområde har oss som nätägare. Vi transporterar elen till dig och din elleverantör tar betalt för din förbrukning. Vilken elleverantör du vill ha avgör du själv. Gör du inget aktivt val får du vår anvisningsleverantör som är Jämtkraft AB.

Vid akuta fel såsom till exempel strömavbrott eller träd på ledning, ring 0586-405 79.