För-/färdiganmälan

Om du vill göra en ändring i din befintliga elanläggning (exempelvis en upp- eller nedsäkring) eller om du vill ansluta fastigheten till vårt elnät, så behöver vi få in en för- och en färdiganmälan i god tid. 

Ta kontakt med den behöriga installatören som ska utföra arbetet. Installatören fyller i blanketten som sedan skickas in till oss. Anmälan går att skicka in via brev eller e-post.

Om det gäller installation av solcellsanläggning bör du höra av dig till oss på:
0586-485 25

Har du några frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss på: 0586-485 32.