Om oss

Degerfors Energi AB ägs till 100 procent av Degerfors kommun och är ett av dotterbolagen till Degerforsbolagen. Våra affärsområden är Elnät, Fjärrvärme och Stadsnät. Vi lämnar årligen en avkastning till ägarna som motsvarar 5 procents avkastning på eget kapital.

Degerfors Energis värdegrund

Allén till Degernäs herrgård

Hållbar

Med kompetens, långsiktighet och lönsamhet bygger vi en vardag tillsammans. När vi investerar gör vi det hållbart. Ordning och reda är viktigt för oss och vårt förhållningssätt ska vara hållbart i alla lägen.

Bild nere vid Degernäs camping över sjön och badplatsen

Närhet

Vi är lätta att förstå och enkla att ha att göra med. Vi finns alltid nära. Våra tjänster möjliggör ett hållbart liv med en närhet till resten av världen.

Snötäckt gärde med luftledningar och skog

Tillsammans

Med våra kunder skapar vi en hållbar närhet. Vårt sätt att vara präglas av enkelhet, respekt och ödmjukhet. Det vi gör står vi för – tillsammans. Vi tar ansvar för varandra. Våra tjänster och vårt bemötande är lika för alla.

Video