Fjärrvärme

Fjärrvärme är en miljövänlig, klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform som vi levererar till alla fastigheter i vårt fjärrvärmenät.

Fjärrvärmen är trygg, bekväm och sköter sig själv. Den ger dig tid till annat. Värmen produceras i vårt fjärrvärmeverk där vi använder restprodukter från den lokala skogsavverkningen som bränsle.

Samtidigt som fjärrvärmen ger dig ett tryggt uppvärmningssystem så bidrar den till ett bättre klimat för alla. Fjärrvärmeutvecklingen har nämligen medfört en minskning av koldioxidutsläppen med miljontals ton.

Vid frågor om fel gällande din värmeanläggning kontaktar du din lokala leverantör av VVS-tjänster.