Pågående projekt

Past present and future time progress concept on blackboard or chalkboard with hand writing in chalk

Under 2018 bygger vi ut stadsnätet i två nybyggnationsområden samt genomför en efteranslutningskampanj i tätorten Degerfors

De områden vi bygger är:

Agen                                         120 anslutningar

Ramshöjden/Stora Valla         157 anslutningar

Efteranslutningskampanj       111 anslutningar

Tidsplanen för byggnationen 2018 är:

Agen: Grävstart v.14 och installationerna färdigställda och driftsatta v.24

Ramshöjden: Grävstart v.21 och installationerna färdigställda och driftsatta v.38

Efteranslutningar: Grävstart v.38 och vi arbetar för att hinna färdigställda och driftsätta detta innan årsskiftet.

Nedan kan du ta del av de informationsbrev som gått ut till respektive område.