Fjärrvärmepriser

Prisutvecklingen på fjärrvärmen är stabil. Vi är glada över att vårt pris har legat stilla sedan 2012.

Priset på en fjärrvärmeanslutning är 65 000 kronor inklusive moms. (Priset kan variera något beroende på om anslutningen skulle kräva någon extra grävning.)

Anslutningen är berättigad till rotavdrag som uppskattas till cirka 9 000 kronor.

Fjärrvärmeavgiften består av en fast del, som är samma oavsett förbrukning, och en rörlig del som bestäms av det antal kWh du gör av med.

Fjärrvärmepriset 2021

Villor  exkl. momsinkl.moms
Fast avgift4 020 kr/år5 025 kr/år
Rörlig avgift55 öre/kWh68,75 öre/kWh

 

Prisexempel (inkl.moms)

Nedan finner ni några prisexempel som bygger på olika årsförbrukningar.

ÅrsförbrukningRörlig kostnadFast kostnadTotalt
15 000 kWh10 312 kr5 025 kr15 337 kr
20 000 kWh13 750 kr5 025 kr18 775 kr
25 000 kWh17 187 kr5 025 kr22 212 kr
30 000 kWh20 625 kr5 025 kr25 650 kr

 

Om du vill ta del av de allmänna avtalsvillkoren för konsumenter, läsa mer specifikt om fjärrvärmetaxan eller ta del av bestämmelserna för anslutning till fjärrvärmenätet, så finns de att läsa nedan.