Fjärrvärmepriser

Prisutvecklingen på fjärrvärmen är stabil. Vi är glada över att vårt pris har legat stilla sedan 2012.

Priset på en fjärrvärmeanslutning är 65 000 kronor inklusive moms. (Priset kan variera något beroende på om anslutningen skulle kräva någon extra grävning.)

Anslutningen är berättigad till rotavdrag som uppskattas till cirka 9 000 kronor.

Fjärrvärmeavgiften består av en fast del, som är samma oavsett förbrukning, och en rörlig del som bestäms av det antal kWh du gör av med.

Fjärrvärmepriset 2021

Villor  exkl. momsinkl.moms
Fast avgift4 020 kr/år5 025 kr/år
Rörlig avgift55 öre/kWh68,75 öre/kWh

 

Förändringar i dessa avgifter ska meddelas kunden minst två månader i förväg.

Prisexempel (inkl.moms)

Nedan finner ni några prisexempel som bygger på olika årsförbrukningar.

ÅrsförbrukningRörlig kostnadFast kostnadTotalt
15 000 kWh10 312 kr5 025 kr15 337 kr
20 000 kWh13 750 kr5 025 kr18 775 kr
25 000 kWh17 187 kr5 025 kr22 212 kr
30 000 kWh20 625 kr5 025 kr25 650 kr

 

Större fastigheter

En större centrals fasta avgift är beroende av dess så kallade E-värde. E-värdet bestäms utifrån de två senaste årsförbrukningarna för respektive fastighet. E-värdet kompenseras med graddagar för att det inte Eska stiga under en kall vinter eller tvärtom. E-värdet kontrolleras varje år och ett nytt värde meddelas kunden om så är aktuellt.

E-värdet = Energiförbrukning/Nyckeltal.

Nyckeltalet finns i tre varianter.
Nyckeltal = 2,2: Bostäder
Nyckeltal = 1,7: Industrier, affärer, skolor
Nyckeltal = 2,0: Blandat bostäder och affärer

Tre beräkningsmallar används för att ta fram den fasta avgiften.

E-värde < 80 kW E x 402
E-värde > 80 kW < 1000 kW 5 000 + (E x 340)
E-värde > 1 000 kW 48 000 + (E x 297)

Den rörliga avgiften är 55 öre/kWh exklusive mervärdesskatt. Prisförändringar meddelas kunden minst två månader i förväg.

Nedan finner du några exempel: 

(Samtliga priser exklusive moms)

Energi/ E-värdeFast prisRörligt prisTotalt
80 000 / 4016 080 kr44 000 kr60 080 kr
180 000 / 8032 200 kr99 000 kr131 200 kr
410 000 / 20073 000 kr225 500 kr298 500 kr

Förklaringar

Rörlig energiavgift

Avgiften räknas fram inom företaget under budgetarbetet för det kommande året. Beslut om priset tas i styrelsen för Degerfors Energis AB och
ska gälla under kommande kalenderår.

Om det skulle ske större förändringar av bränslepriser eller andra större händelser, utanför företagets kontroll, som påverkar driftskostnaderna, så kan styrelsen besluta om ett ändrat pris.

Energiförbrukning

Energiförbrukningen anges i kWh (kilowattimme). 1 000 kWh är 1 MWh.

E-värde

E-värde = (Em x 0,9 x Gn/Gm + Em x 0,1) / Nyckeltal.

  • Em = Medelförbrukning de två senaste åren.
    Gn = Graddagar normalt.
    Gm = Graddagar medel de två senaste åren.
    Nyckeltal = 2,2 bostäder, 1,7 industri och 2,0 blandade fastigheter.

Ett anslutningsvärde anges i kW (kilowatt) och motsvarar summan av en byggnads maximala värmebehov per timme för uppvärmning, ventilation och tappvarmvatten. Anslutningsvärdet vid nyinstallation bestäms på basis av värmetekniska beräkningar. Svensk Fjärrvärmes kategoritalsmetod används för justering av anslutningsvärdet. Kategoritalet är lika med det nyckeltal som angavs på föregående sida. För speciella abonnemang kan annat kategorital förekomma.

Graddagar

Antalet graddagar under ett år är summan av dygnsmedeltemperaturernas avvikelser från en referenstemperatur. Graddagar används bland annat till att fortlöpande skapa en rättvis bedömning av hur effektivt en fastighet värms upp av sitt värmesystem, då energiåtgången för att värma upp ett hus starkt korrelerar med utomhustemperaturen.