Mamma och barn som ligger framför en dator i soffan

Aktuellt

Miljöbild över Möckelns västra sida

Sammankoppling av Karlskoga och Degerfors fjärrvärmenät

Sammankopplingen av de båda fjärrvärmenäten är ett gemensamt projekt mellan Karlskoga Energi & Miljö och Degerfors Energi och allt ska stå klart under 2024.
Robotsvetsning

Tusentalet rör mellan Karlskoga och Degerfors svetsas samman – av en robot

Sammankopplingen av de båda kommunernas fjärrvärmenät fortsätter och nu gör projektet en stor tidsvinst när ledningarna svetsas ihop av en robot.
Flyttlådor

Göta Energi flyttar in hos Fortum

Göta Energi och Fortum blir ett och samma elbolag i december, under varumärket Fortum

Vi samarbetar aldrig med elbolag i deras försäljningskampanjer.

Just nu är det är många elbolag som ringer/är ute & försöker skaffa nya kunder och uppger att de samarbetar med oss på Degerfors Energi, vilket inte stämmer.
Fjärrvärmeledningar

Grävarbete Storgatan

Måndag 21/8 börjar grävarbetet i de centrala delarna av Degerfors i samband med sammankopplingen av fjärrvärmeledningen mellan Karlskoga och Degerfors.
Sebastian & Peter tar första spadtaget

Första spadtaget för Karlskoga och Degerfors gemensamma fjärrvärmeledning – koldioxidutsläppen kommer minska avsevärt

Under 2024 ska orternas gemensamma fjärrvärmeledning stå klar som ett led i Klimatlivsprojektet från Naturvårdsverket. Nu tas första symboliska spadtaget vid Industrigatan i Degerfors där ledningen kommer att gå.

Mikroproduktion med solceller

Vi på Degerfors Energi kan meddela att vi redan nu uppnått smärtgränsen för hur mycket produktion vi kan ta emot i delar av vårt elnät. I vissa områden är det redan ”fullt” vilket gör att vi måste utreda varje föranmälan noggrant. Detta gör att det kan ta längre tid att få svar på en föranmälan om mikroproduktion.

Utbyggnad av bredband på landsbygden i Degerfors fortsätter.

Degerfors Stadsnät har fått positivt besked på sin ansökan om stöd för bredbandsutbyggnad i området Solberga-Stubbetorp-Ölsboda.
Elmätare

Mätarbyten 2022-2023

Nu har vi på Degerfors Energi återupptagit arbetet med mätarbyten inom våra verksamheter.