Vi har ett säkert elnät med få avbrott i Degerfors och vi jobbar ständigt med att underhålla och förbättra nätet.

För att kunna säkra elleveransen och hänga med i de krav som ställs på oss som nätägare så behöver vi modernisera vårt nät. Vi planerar därför att investera fyra till fem miljoner kronor per år i Degerfors Elnät under de kommande 10 åren.

Framtidens elnät ställs inför nya utmaningar. Vi är med i den positiva utvecklingen som ökningen av andelen förnybar el innebär.

En investeringsaktivitet som sker just nu är bytet av vår mottagningsstation. Stationen, som byggdes 1984, är drygt 30 år gammal och byts till en ny och modern station.

Detta är bakgrunden till den justering av elnätsavgiften som sker den 1 januari 2018.