Vi har ett säkert elnät i Degerfors med få avbrott och vi jobbar ständigt med att förbättra vårt nät.

För att även fortsättningsvis kunna säkra elleveransen och hänga med i de krav som ställs på oss som nätägare så moderniserar vi vårt nät. Vi planerar att investera fyra till fem miljoner kronor per år i Degerfors Elnät under de kommande 10 åren.

Framtidens elnät ställs inför nya utmaningar och vi vill exempelvis vara med i den positiva utvecklingen som ökningen av andelen förnybar el innebär. Fler och fler kunder väljer att själva producera sin el via solpaneler.

En investeringsaktivitet som sker just nu är bytet av vår mottagningsstation. Stationen, som byggdes 1984, är drygt 30 år gammal och byts nu ut till en ny och modern station.

Detta är bakgrunden till den justering av elnätsavgiften som sker den 1 januari 2019.

Det går jättebra att höra av sig till oss med eventuella frågor eller funderingar.