Skip to content

Vi minskar vårt klimatavtryck med hjälp av solenergi

Vi har klätt våra tak med solceller och idag är det dags att koppla in dem. Elen från solcellerna kommer främst att användas till vår fastighet i form av belysning med mera. Överskottet går ut i elnätet och gör oss till en mikroproducent.

Hur fungerar solceller?
När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan fram- och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida bildas ström i form av likström. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Solpaneler kräver mycket lite underhåll och omvandlar cirka 10-15 % av den inkommande solenergin till elektricitet.