Vi har klätt våra tak med solceller och idag är det dags att koppla in dem. Elen från solcellerna kommer främst att användas till vår fastighet i form av belysning med mera. Överskottet går ut i elnätet och gör oss till en mikroproducent.

Hur fungerar solceller?
När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan fram- och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida bildas ström i form av likström. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Solpaneler kräver mycket lite underhåll och omvandlar cirka 10-15 % av den inkommande solenergin till elektricitet.