All el som används i vårt elnätsområde kommer in via vår mottagningsstation i Karlshagen. Därifrån går elen direkt till våra högspänningskunder. Innan den når fram till övriga kunder transformeras den ner i någon av våra 123 nätstationer.

Mottagningsstationen är själva hjärtat i distributionsnätet och att den fungerar perfekt är av stor vikt.

Den station som vi har idag börjar bli till åren. Vi investerar därför stort och byter ut den gamla stationen mot en ny och modern.

Den nya mottagningsstationen kommer vara i drift i vår och arbetet med byggnationen pågår för fullt.

Grunden är lagd och även formen för gjutningen av plattan.