Vi på Degerfors Energi jobbar för det hållbara samhället. Ett led i detta arbete är det fjärrvärmeprojekt på Kvarnberg som vi nu håller på att avsluta. Projektet går ut på att vi har kopplat ihop det tidigare separata fjärrvärmenätet på Kvarnberg med det centrala fjärrvärmenätet. Denna sammankoppling har lett till en minskad miljöbelastning i Degerfors. Nu behöver vi inte använda olja som bränsle eftersom vårt värmeverk använder sig av rester från vår lokala skogsnäring som bränsle. Denna insats innebär att vi enbart behöver använda oss av förnyelsebara bränslen. Vi tänker på klimatpåverkan i allt vi gör och vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad för oss och för kommande generationer på denna jord.