PTS rapport om bredbandsutbyggnaden under 2017 visar att 72,4 procent av hushållen i Sverige har tillgång till fiber. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med föregående år.

Närmare 73 procent av länets hushåll har tillgång till fiber på 100 Mbit/s vilket är 6:e bästa länet i riket och en ökning med 2,19 % sedan 2016. Fortfarande är det en bit kvar till det nationella målet om att 95 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Bland Örebro läns kommuner har Hällefors kommit längst med 82,3 procent fiberanslutna hushåll och vi är mycket stolta över att Degerfors är den kommun som har ökat utbyggnaden mest under föregående år med en ökning på 7,69 procent.

Rapporten kan du läsa här.