Under de kommande veckorna så ska vi med hjälp av Lysmasken Energi och Mätteknik AB verifiera mätaranläggningar. Verifiering utförs på mätaranläggningar som mäts med hjälp av strömtransformatorer. Det vill säga anläggningar med 80 ampere eller högre.

Varför måste vi göra verifieringen?

Myndigheten kräver att man verifierar sådana mätaranläggningar var sjätte år för att se till så att rätt mätnoggrannhet uppfylls.