Den energi som vi köper in till vår verksamhet är 100% förnyelsebar.

Elen kommer från vattenkraft och genom att handla el från förnyelsebara källor så bidrar man till en bättre miljö och minskad klimatpåverkan.