Fjärrvärmeledningar
2 mars 2021

Vad görs fjärr- och kraftvärme av?

Biobränslet i fjärr- och kraftvärmen produceras av spillmaterial. Vi på Degerfors Energi använder oss av rester från skogsindustrin som bränsle till vår fjärrvärmepanna. Nedan kan du se en film av Energiföretagen som berättar om olika spillmaterial som används till biobränsle.

Postat i Degerfors Energi