9 november 2022

Utbyggnad av bredband på landsbygden i Degerfors fortsätter.

Degerfors Stadsnät har fått positivt besked på sin ansökan om stöd för bredbandsutbyggnad i området Solberga-Stubbetorp-Ölsboda samt området Ölsdalen.

Det rör sig om utbyggnad till ca 85 fastigheter och arbetet med projektering kommer dra igång under hösten/vintern 2022.

Berörda fastighetsägare kommer senare i processen bli kontaktade med erbjudande om att teckna avtal om anslutning.

Priser, villkor och tidplan kommer att presenteras när det förberedande arbetet är klart.

Vill du läsa mer om PTS-bredbandsstöd besök www.pts.se/bredbandsstod