Robotsvetsning
20 november 2023

Tusentalet rör mellan Karlskoga och Degerfors svetsas samman – av en robot

Sammankopplingen av de båda kommunernas fjärrvärmenät fortsätter och nu gör projektet en stor tidsvinst när ledningarna svetsas ihop av en robot.

Vanligtvis används robotteknik för rörsvetsning inomhus och det är ett relativt nytt grepp vid fjärrvärmeprojekt utomhus.

– Vanligtvis tar det upp till två timmar att koppla ihop ett par fjärrvärmerör av den här dimensionen och nu kan vi göra det på en kvart. Totalt handlar det om närmare 1500 skarvar så nu får projektet en stor medvind. Vi har utfört noggranna tester av metoden och fått lyckade resultat så nu kör vi på, säger Pontus Karlsson, anläggningsägare fjärrvärme på Karlskoga Energi & Miljö.

Svetsningarna beräknas pågå under ett halvår och påverkas inte av vintervädret.

Förbättrar arbetsmiljön

Robotsvetsning innebär att maskinen utför själva svetsningen och en svetsare på plats styr och övervakar processen. Det gör att arbetsmiljön blir mer ergonomisk och säkrare, och resultaten mer exakta.

Hela sammankopplingen mellan Karlskoga och Degerfors beräknas vara klar under sommaren 2024. Projektet finansieras delvis av Klimatklivet som är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket och EU.

Robotsvetsning