Om en miljon hushåll väljer LED-lampor istället för glödlampor i sin advents- och julbelysning kan vi tillsammans spara 118 miljoner kilowattimmar (kWh). Om man dessutom ser till att belysningen bara är tänd i sex timmar istället för 24 timmar per dygn kan vi tillsammans spara ytterligare 10 miljoner kilowattimmar.

Källa: energimyndigheten.se