Tillgänglighet för degerforsenergi.se

Degerfors Energi AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur degerforsenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från degerforsenergi.se som inte är tillgänglig för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss:

  • Skicka e-post till kundservice@degerforsenergi.se (vi svarar inom 2 arbetsdagar).
  • Ring oss på telefon 0586- 485 32. Våra öppettider är måndag till fredag 9:00-11:00 & 13:00-14:00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

  • Skicka e-post till kundservice@degerforsenergi.se (vi svarar inom 2 arbetsdagar).
  • Ring oss på telefon 0586- 485 32. Våra öppettider är måndag till fredag 9:00-11:00 & 13:00-14:00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll:

  • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar textning.
  • En del PDF-dokument saknar uppläsningsmöjlighet.
  • På vissa sidor finns PDF-blanketter som bilagor istället för html-formulär.
  • Vissa länkar kan vara otydliga vart de leder.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 mars 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Degerfors Energi AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har PDF-filer på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga. Det krävs en stor översyn men vår målsättning är att åtgärda problemet till 1 mars 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av degerforsenergi.se med hjälp av vår leverantör Webbson.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.