TradeCom är en säljpartner till Telia. Under vecka 15 kommer de vara ute och knacka dörr för att besöka befintliga samt nya kunder. 

För kännedom så har all personal Telia profilkläder och Telia ID-brickor med foto.

Allmänna avtalsvillkor