Hållbar

Vi beklagar att du, ”en fiberfattig bruksbo”, inte är nöjd med vår prissättning eller våra anslutningsvillkor. Vi på Degerfors Energi AB är ett helägt kommunalt bolag och vi jobbar ständigt med att ge Degerforsborna kvalitativa och hållbara tjänster till konkurrenskraftiga priser.

Gällande stadsnätet uppmuntrar vi våra kunder att ansluta sig vid vårt första erbjudande, vid nyanslutningen. Då kan vi jobba mer hållbart och ansluta flera fastigheter i samma område. En nyanslutning kostar 15 000 kronor jämfört med en efteranslutning som kostar 20 000 kronor. Dessa priser står sig väl på fibermarknaden. Enligt PTS (Post- och telestyrelsen) var medianpriset 2015 för en nyanslutning 19 650 kronor i Sverige. I årets nyanslutningskampanjer har vi en anslutningsgrad på 86 %.

Närhet

Erbjudandet som du nu har fått är en efteranslutningskampanj som har gått ut till 400 kunder i olika områden där vi tidigare erbjudit anslutningar. Dessa kunder har av olika anledningar valt att inte ansluta sig vid ett tidigare erbjudande och vår målsättning är att få in avtal från 100 av dessa 400, vilket nu redan har uppnåtts.

För att pressa våra priser och verkligen komma med ett så bra erbjudande som vi har möjlighet till, så kör vi en kampanj fram till månadsskiftet. Vi erbjuder kampanjpriset 16 990 kronor istället för ordinariepris 20 000 kronor.

Tillsammans

Vi har i vår värdegrund filosofin att våra tjänster och vårt bemötande ska vara lika för alla. Prissättningen i de olika kampanjerna är därför samma oavsett olika förutsättningar som grävsträcka etc.

Vi förstår att man kan uppleva att ett avdrag för den egna grävningen och kanalisationen borde ingå, men vår prisfilosofi är istället att få ner priset överlag. Vi uppmuntrar inte våra kunder att gräva själva då vi har många moment kring inmätningen etc som gör att vi i varje fall har en del arbete kring detta. Hanteringen blir inte så mycket effektivare som man kan önska om våra kunder gräver själva.

Vi hoppas att du kommer bli nöjd med dina bredbandstjänster oavsett om du får dem från oss eller från någon av våra konkurrenter på marknaden.

Med vänlig hälsning

Peter Lilja, VD

Degerfors Energi AB