Luftledningar Vismen
15 april 2021

Strömavbrott vismen och lilla strömtorp

Strömavbrott onsdags kväll 2021-04-14 mot Vismen och Lilla Strömtorp.
Avbrottet berodde på flyttfåglar som fastnat i ledningen. Avbrottet är nu åtgärdat.