Luftledningar Vismen
26 april 2022

Strömavbrott 27 april

För att förbättra elnätet kommer arbete på våra ledningar att genomföras den 27 april.

Området det gäller är från Gräsholmen mot Vismenstorp.

Elleveransen till fastigheter på sträckan kommer att brytas och avbrottet kommer att vara mellan 10.00-14.00.

Ledningarna ska betraktas som spänningsförande under hela avbrottet