Fiberskåp
8 mars 2022

Störning i vår datakommunikation

Vi har för närvarande störningar i vår datakommunikation mellan mätare och vårt kundinformationssystem.

Detta medför att det inte går att se sin förbrukning när man går in via Mina sidor.

Felsökning pågår.