Stadsnätsutbyggnaden är i full gång och i år bygger vi ut stadsnätet på Agen och Ramshöjden/Stora Valla. Dessutom kör vi en efteranslutningskampanj i Degerfors tätort och totalt kommer vi ansluta hela 380 fastigheter till stadsnätet i år.

 Just nu färdigställs arbetet på Agen och grävningen på Ramshöjden/Stora Valla har påbörjats.

 Vi gläds åt att kunna erbjuda många nya kunder snabbt bredband via stadsnätet.