Priser Villa i Tätort

Priser 2021

Ordinarie anslutningspris i tätorten är 19 900 kr. (Förutsätter att anslutningen är förberedd i tidigare utbyggt område)

Ordinarie anslutningspris på landsbygden är 24 900 kr. (förutsätter att anslutningen är förberedd i tidigare utbyggt område)

Anslutningsavgiften innefattar en ”nyckelfärdig” fiberanslutning. Villkor för grävning, installation etc. redovisas i samband med att avtal/beställning tecknas.

Tjänster i stadsnätet såsom Internet, TV och Telefoni beställes direkt av den tjänsteleverantören som du vill ha.

För anslutningar till flerfamiljshus eller villor i områden som ej är utbyggda lämnas offert efter förfrågan.