Frågor och svar stadsnät

Var finns stadsnätet?

Stora delar av Degerfors är anslutet. Se vår karta över stadsnätet för att få en exakt bild.

Vad innebär ett öppet stadsnät?

Det innebär att nätet är öppet för olika leverantörer och ger dig möjligheten att välja bland en mängd olika tjänster. Fri konkurrens råder bland leverantörerna i nätet vilket leder till bättre kvalitet och lägre priser.

När kan jag beställa tjänster?

När fibern är ansluten och det interna nätet i fastigheten eller området är klart så går det bra att beställa tjänster.

Hur fungerar säkerheten?

Som i alla nät är det viktigt att man skyddar sig mot intrång. Vi rekommenderar därför alla användare att installerar en brandvägg samt virusskydd. Tjänsteleverantörerna kan rekommendera olika alternativ och du kan även läsa mer på www.surfalugnt.se.

Vad är fiber?

I en fiberoptisk ledning (gjord av glas) skickas signaler i form av ljus i en tunn glasledning. En enskild fiber är ungefär 0,25 millimeter tjock, något tunnare än ett tunt blyertsstift i en stiftpenna. Ändå är kapaciteten i fiber mycket större än i radiovågor eller det vanliga telenätet. Fibrerna samlas i en kabel, vanligast är att samla 48 eller 96 fibrer i varje kabel.

Kommunikationen i optofibern sker genom att texter, bilder eller ljud omvandlas till digitala elektriska pulser, som i sin tur omvandlas till ljuspulser i en laser. En enskild fiber har kapacitet nog att överföra över en miljon telefonsamtal eller mer än 1 000 digitala TV-kanaler samtidigt.

Varför ska man ha bredband?

Med ett snabbt och säkert bredband fungerar dina digitala tjänster bra och din kommunikation blir stabil. Bredbandet gör det även lättare för dig att delta i diverse utbildningar, föreningsliv och fritidsaktiviteter.

"PTS har tagit fram en kort film om nyttan med bredbandstjänster. Där kan du bland annat se hur Lars-Åke utanför Vingåker, familjen Lindberg i Luleå och Bibi i Hässelby använder sitt bredband till både läxläsning och läkarbesök. Det finns även en broschyr som berättar om nyttan med bredbandstjänster."