I tidningen “Ny teknik” skriver man den 27 november att solcellsrevolutionen pågår med full kraft i Kina och Indien. Här satsar man stort på enorma solcellsparker, men i framtiden kan ännu mer solel komma från hustaken.

I Tengger-öknen i norra Kina ligger världens just nu största solcellspark. Den har en installerad effekt på 1 500 megawatt och sträcker ut sig över 4 300 hektar. Solcellsparken levererar el till den närbelägna staden Zhongwei, men gör också nytta för att hejda öknen från att breda ut sig. I skuggan från solpanelerna planteras växter för att binda jorden och solelen är med och driver ett droppbevattningssystem.

Sveriges största solcellspark finns utanför Varberg. Den täcker 6 hektar (vilket motsvarar nära tio fotbollsplaner) och ligger intill E6:an. Varberg Energi räknar med att den ska leverera ungefär 3 GWh el per år, vilket motsvarar elanvändningen hos 250 villor. Om solen ska stå för 10 % av Sveriges elanvändning så behövs 4 700 sådana parker. En stor del av solelen behöver i framtiden alltså komma från hustaken i kombination med dessa parker.

Ny teknik okt & nov 2017