Enligt temadagar.se firas idag, den 1 februari, skogens dag.

I Sverige är vi förunnade att ha nära till naturen och vi som bor i Degerfors har vacker natur med skog och sjöar runt knuten.

Skogen är en källa till naturupplevelser, rekreation och hälsa, dessutom är den en av Sveriges viktigaste råvaror och tillväxtfaktorer.

Som bränsle i Degerfors fjärrvärmeverk använder vi rester från den lokala skogsnäringen. Dessa rester är en resurs som annars inte skulle komma till användning och detta bränsle leder till att vi kan ha en fossilfri fjärrvärmeproduktion.

Ja, vi har mycket att tacka våra skogar för.

Närhet