9 december 2022

Prisjusteringar 2023

Nya elnätspriser från den 1 januari 2023

På grund av ökade abonnemangskostnader för överliggande nät samt inköp av el för våra nätförluster kommer vi att justera våra elnätspriser från 1 januari 2023.

Prisjusteringen kommer göras på överföringsavgiften vilket innebär att den gäller alla typer av abonnemang. Överföringsavgiften höjs med 3,4 öre/kWh för lågspänningsabonnemang och med 2,5 öre/kWh för högspänningsabonnemang.

Prisjustering kommer också att ske på ersättningen för nätnytta. Ersättning för nätnytta gäller för kunder som valt att installera solceller och därmed under vissa tider blir producent i elnätet. Ersättningen för nätnytta kommer att sänkas från 5 öre/kWh till 4 öre/kWh

Priserna ovan anges exklusive moms.

Exempel på prisändring gällande överföringsavgift, inklusive moms.

Lägenhet 16 A 2 000 kWh/år                          +  7 kr/mån

Villa 16 A 5 000 kWh/år                                    +18 kr/mån

Villa 20 A 20 000 kWh/år                                  +71 kr/mån

Exempel på prisändring gällande nätnytta, inklusive moms.

För en mikroproducent som producerar 10 000 kWh per år innebär det en sänkning av ersättning för nätnytta med 10 kr/mån (125 kr/år).

Energiskatten från 1 januari 2023 kommer att justeras till 49 öre/kWh (inklusive moms).

Nya fjärrvärmepriser från 1 februari 2023.

När beslut om den prisjustering som genomfördes under hösten 2022 togs var bedömningen att den skulle vara tillräcklig för att täcka våra ökade kostnader under 2023.

Inflationen är fortsatt hög och priser på bränsle, el och övriga insatsvaror till verksamheten fortsätter att öka. Med anledning av detta kommer ytterligare en prisjustering att behöva genomföras från och med 1 februari 2023.

Prisjusteringen kommer att göras på den rörliga avgiften per kilowattimme.

I Degerfors kommer vi att öka priset med 6 öre. Från 59 öre till 65 öre/kWh (exkl. moms)

I Svartå kommer vi att öka priset med 6 öre. Från 75 öre till 81 öre/kWh (exkl. moms)

Exempel

För en villa med en årsförbrukning om 20 000 kWh innebär prisökningen 125 kr/mån (inkl. moms).