15 december 2021

Prisjusteringar 2022

På grund av ökade abonnemangskostnader för överliggande nät kommer vi att justera elnätspriset från 1 januari 2022.

Prisändringen gäller på den fasta avgiften för säkringstariffer 16-63A.

Vårt fjärrvärmepris förblir oförändrat.

Det kommer också att ske en justering av energiskatten med 0,5 öre/kWh (inklusive moms).

För mer information : https://degerforsenergi.se/elnat/elnatspriser/