Vi ger skolor i utvecklingsländer el via solceller

EnergyAid jobbar med att ge skolor i Asien och Afrika tillgång till el via solcellsanläggningar.

EnergyAid utför välgörenhet i flera led. Arbetet leder till att skolor i Afrika och Asien får el via solceller och möjlighet till en bättre utbildning, samtidigt ger projekten stöd till lokala föreningar eller skolklasser här hemma som via försäljning av andelar får bidrag till sin förening eller klasskassa. Försäljningen av solcellsandelar bidrar dessutom till en minskad konsumtion då föreningarna inte behöver sälja produkter som tar av jordens resurser. Den här välgörenhetsinsatsen ligger helt i linje med oss som energiföretag.

Projekten finansieras till 90 % av bidrag från näringslivet och resterande 10 % bidrar föreningslivet med via sin försäljning. En andel kostar 125 kronor och av det går 50 kronor direkt till skolan, 50 kronor till föreningen och 25 kronor till staten via moms. Köparen får ett gåvobevis som visar vad köpet bidrar till.

 Vårt bidrag har gått till en solcellinstallation på Skolan Phaya Kha som ligger i djungeln vid gränsen mellan Thailand och Laos. I skolan går 59 barn i åldrarna 7-12 år.