Solceller till Planetary health hospital i Borneo

Vi på Degerfors Energi är mycket stolta över att vi är med och bidrar till EnergyAids nystartade solcellsprojekt på Borneo.

En läkare vid namn Kinari Webb har startat ett ”planetary health hospital” vilket innebär att det är ett sjukhus som bidrar till en minskad skövling av regnskog. Doktor Webb såg hur regnskogen, som är jordens lunga och som vi alla är beroende av, skövlades och hon frågade invånarna vad som skulle behöva göras för att få slut på skövlandet. De svar hon fick var att människorna behövde lära sig ett annat och bättre sätt att bruka jorden på och att de behövde kvalitativ sjukvård.

Doktor Webb gav människorna den utbildning de efterfrågade och startade även detta sjukhus för 10 år sedan. Hennes agerande har medför att skövlingen av regnskogen har minskat med 88% och att dödligheten hos barn under 5 år har minskat med hela 90%.

Idag drivs sjukhuset via ett instabilt elnät med generatorer som back up. En investering till solceller skulle innebära en mindre inverkan på miljön, tryggare sjukvård och en möjlighet att anställa mer personal och därmed hjälpa fler människor. Vi kommer följa solcellsprojektet på Borneo i våra kanaler och på EnergyAid tror man att det kommer ta  cirka två år att färdigställa detta.