hus på pengar
9 november 2023

Nya fjärrvärmepriser från 1 januari 2024

Den aktuella energikrisen har lett till en ökad efterfrågan på inhemska bränslen, vilket har resulterat i betydande prisökningar för förnybara biobränslen som används för fjärrvärmeproduktion. Därför planerar vi att från och med den 1 januari 2024 genomföra en justering av priserna för fjärrvärme. Denna justering kommer att vara 19% för Degerfors och 25% för Svartå och är nödvändig för att täcka de ökade kostnaderna för bränsleinköp. För en genomsnittlig villa med en årlig energiförbrukning på cirka 15 000 KWh, kommer detta att medföra en månatlig ökning på totalt 270 kr inklusive moms i Degerfors och 420 kr inklusive moms i Svartå.

De nya priserna finns via nedanstående länk.