Under 2017 har vi installerat fiber på Bruket, Strömtorp och Karlshagen. Anslutningsgraden har varit mycket hög (över 80%) och nu är det dags för våra kunder att välja bland alla tjänster som finns i vårt öppna stadsnät.

En sak som många funderar på är asfalteringen. Vi beställer den av Degerfors kommun och de meddelar att asfalteringen kommer ske under veckorna 43-48 med början på Bruket, (vidare till Bossåsen efter Telenors installation), sedan till Strömtorp och slutligen till Karlshagen.