Vår kundtjänst har nu funnits lokalt i Degerfors i drygt ett år och nyligen utförde vi en kundundersökning för att se hur våra kunder uppfattar vår service. Vi skickade ut undersökningen via mail till närmare 1 000 kunder. Svarsfrekvensen var 25% vilket är ganska normalt när det handlar om webbenkäter.

Resultatet är mycket positivt då sammanlagt 83% värderar vårt bemötandet med en fyra (24%) eller femma (59%) på en femgradig skala (där fem innebär det högsta och bästa betyget).

Vi frågade också våra kunder hur de värderar den hjälp de har fått och sammanlagt svarar 73% att de värderar hjälpen till en fyra (23%) eller femma (50%).

Att våra kunder är positiva till att vi har flyttat hem vår kundtjänst och fakturering visar svaret på den sista frågan där 83 % ger en fyra (20%) eller femma (63%) på frågan hur man värderar att vår kundtjänst nu finns lokalt.

Stort tack till alla er som tog er tid att svara på vår undersökning.