I nästa års statsbudget har anslaget för investeringsstöd för solceller minskat med 440 miljoner kronor i förhållande till övergångsregeringens förslag. Näringsutskottet uttalar att en stegvis utfasning av stödet till solceller bör göras. Utskottet anser samtidigt att subventionsgraden för stöd till solceller ska sänkas snarast möjligt till 15 procent. Denna sänkning överensstämmer med Energimyndighetens rekommendationer i rapporten ”Förenklad administration av solcellstödet” (ER 2018:19). Näringsutskottet framhåller att stödet därigenom dels kan räcka till fler sökanden, dels kommer i nivå med subventionen i ROT-avdraget.

När det gäller anslaget för planeringsstöd för vindkraft minskas anslaget med 70 miljoner i förhållande till övergångsregeringens förslag till 15 miljoner kronor för 2019. Näringsutskottet anser att de premier till kommuner, som installerar vindkraft som finansierats inom anslaget, bör avskaffas.

Anslaget för energiforskning ökar med 70 miljoner kronor i förhållande till övergångsregeringens förslag. Anslagsökningen görs för att justera för de anslagsförändringar som uppstått för energiforskningen till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av budgetpropositionen för 2019.

Källa:
Annika Johannesson, Energiföretagen Sverige, 20 december 2018