Vi har blivit informerade av Degerfors kommun att det är ett företag som heter Connect4U ringer runt till folk och uppger sig representera kommunen. Dem meddelanr att kopparnätet ska släckas och erbjuder samtidigt tjänster för att lösa de problem som då uppstår. Det går att köpa tjänster av dem men de jobbar inte åt Degerfors kommun som de säger sig göra.