19 maj 2023

Mikroproduktion med solceller

Vi på Degerfors Energi kan meddela att vi redan nu uppnått smärtgränsen för hur mycket produktion vi kan ta emot i delar av vårt elnät.

I vissa områden är det redan ”fullt” vilket gör att vi måste utreda varje föranmälan noggrant. Detta gör att det kan ta längre tid att få svar på en föranmälan om mikroproduktion och risken finns att vi avvisar er anmälan helt.

En produktionsanläggning i ett hus orsakar en spänningshöjning i närområdet. Hur stor den spänningshöjningen blir beror på produktionsanläggningens storlek och vart i nätet den är tänkt att installeras. Finns det flera produktionsanläggningar i samma del av nätet så får man räkna ihop den totala produktionseffekten och göra en beräkning i den punkt där dessa sammanstrålar t.ex. ett kabelskåp.