Power Circles omvärldsspaning visar att antalet laddbara bilar fortsätter öka. Om vi laddar smart så behöver den stora ökningen av elbilar inte medföra att ytterligare nätkapacitet måste byggas ut.

En av de hetaste frågorna på energiområdet i Sverige det senaste året har varit bristen på effekt i ett antal regioner i landet. Laddning av elbilar är bara en delmängd i frågan, men den kan få en stor inverkan på effektsituationen om laddningen sker på fel sätt.

Den senaste tiden har det kommit flera studier som visar att smart laddning i princip helt kan avhjälpa ytterligare belastning på elnätet från laddbara bilar. En studie från Norge visar att om elbilar laddas på natten istället för eftermiddag/kväll, skulle elnätet såsom det ser ut idag klara av nära 100 procent elbilar med obefintliga eller mycket små investeringar. I juli publicerades resultaten från demonstrationsprojektet Electric Nation i Storbritannien som visar att prissignaler mot kunder kan åstadkomma en nödvändig förskjutning av laddningen till nattetid.

– Detta är utan tvekan ett högaktuellt tema och det är intressant att utredningar på olika marknader kommer fram till liknande resultat. Tekniken för att styra laddningen är på plats, i princip alla laddboxar som installeras nu kan hantera automatiskt smart styrning. Det som ska till för att frigöra den här resursen i stor skala är incitament mot kunderna och en digitalisering av distributionsnäten.”, säger Johanna Barr på Power Circle.

Antalet laddstationer och laddpunkter i Sverige
Totalt finns nu 1886 publika laddstationer med sammanlagt 8 153 laddpunkter i landet.

Topplistan
De vanligaste elbilarna i Sverige är Renault Zoe (4 730 st), Tesla Model S (4 184 st), samt Nissan Leaf (4 089 st). Bland laddhybriderna är Volkswagen Passat GTE (11 405 st), Mitsubishi Outlander PHEV (10 853 st) och Kia Optima PHEV (5 912 st) vanligast.

Källa: http://powercircle.org/